דיין אָרט? (ביטע מאַכן אַ ברירה)

טיילאַנד                      ינטערנאַשנאַלי